Gönderen Konu: Karavancılıkla ilgili kanun/yönetmelik bilgileri  (Okunma sayısı 16966 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı GeZGiN

  • Yönetici
  • DoğaKolik
  • *****
  • İleti: 7602
    • insan ve doğa
  İlk tabi olduğumuz yasa 
 2918 sayılı Karayolları trafik kanunu 
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2918&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=karayollar%C4%B1

    "Özel amaçlı taşıt : Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, Cankurtaran, cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane,
   araştırma araçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek veya taşımak, kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

   Kamp taşıtı: (Ek: 17/10/1996 - 4199/1 md.) Yük taşımasında kullanılmayan; iç dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyan motorlu taşıttır. "
der.
 ve "Bu Kanunun uygulaması ile ilgili diğer tanım ve terimler yönetmelikte gösterilir." der

İkinci tabi olduğumuz
Karayolları trafik yönetmeliği
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8182&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=karayollar%C4%B1%20trafik
"14) Özel Amaçlı Taşıt: Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SC), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır." der     
ve
"5) Özel Amaçlı Taşıt: Yolcu veya yük taşımak üzere özel bir işlevi yerine getirmek için kullanılan (bunun için özel gövde düzenekleri ve/veya ekipmanları gereklidir) M, N veya O sınıfı motorlu araçtır.

5.1) Motor Karavan: En az aşağıdaki ekipmanları kapsayan, yatacak yeri olan bir özel maksatlı M sınıfı araçtır.

(i)  koltuklar ve masa

(ii)  koltuklardan dönüştürülebilecek uyku yatağı

(iii) yemek pişirme imkanları ve

(iv) depolama/saklama imkanları

Bu ekipmanlar oturma bölümüne sabit olarak monte edilmelidirler; ancak masa kolayca çıkarılabilecek şekilde tasarlanabilir. "
diye devam eder. Dahasonra

Araçlara Ait Teknik Şartlar ve Araçların Karayoluna Uygunluğu:

Madde 63- (Değişik:RG-09/09/1997-23105) Araçların; yapım, kullanma, karayoluna uygunluk ve trafik güvenliği bakımından Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ve buna paralel olarak çıkarılacak diğer yönetmelik  hükümlerine uygun durumda olması mecburidir der.


 Sanayi Bakanlığı bu yetkiyi TSE'ye devretmiştir.
"Sayı : B.14.2.TSE.0.14.20.03 – 248154 13 Kasım 2007
Konu: Tamim hk
TAMİM (ÜBMB 2007/6)
Bilindiği üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Araçların
İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki yönetmelik kapsamındaki bazı görevleri hakkında,
16 Şubat 2004 tarihinden itibaren yürütülmek üzere, YETKİ DEVRİ PROTOKOLÜ ile
Enstitümüz yetkilendirilmiştir." der.


Üçüncü tabi olduğumuz
TSE yönetmeliği ;

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13168&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=motorlu%20ara%C3%A7lar

TSE  MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ ( 98/14 /AT) ne göre çizilen projelere onay verir.

  Bu yönetmelikte
"5. “Özel amaçlı araç”,  yolcu veya yük nakletme ve özel bir işlevi yerine getirmek için özel gövde düzenlemeleri ve/veya teçhizatlar gerektiren M, N ve O kategorisi araçlardır.

5.1. “Motorlu karavan”, yaşama (ikamet) bölümünde en azından aşağıdaki teçhizatı içerecek şekilde yapılmış M kategorisi özel amaçlı araçtır:                                                           

        - Koltuklar ve masa

        - Koltuklardan da dönüştürülebilecek yatacak yer

       -  Yemek pişirme imkanları ve

        - Depolama imkanları.

Bu teçhizatlar yaşama bölümüne rijit bir şekilde sabitlenmiş olmalıdır, ancak masa kolayca kaldırılabilecek şekilde tasarımlanmış olabilir"
der.  TSE özel amaçlı araçlarda EK XI de belirtilen standartların uygulanmış olmasını bekler .
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13168&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=motorlu%20ara%C3%A7lar yönetmelik sonundaki ekler linkine gidip dosyayı bilgisayarına indirmeniz gerekmektedir. Ek XI içeriği orada yazılıdır
 
TAM 54 ADET UYULMASI GEREKEN STANDART VAR.   TSE bu standart dökümanları ne yazık ki sadece üyelerine ücret karşılığı satmaktadır.   Bu nedenle ABS, emniyet kemeri gibi uygulamaları ancak TSE'ye
telefonla sorduğumuzda ya da bilgi sorma hakkımızı kullanarak yaptığımız müracaatlarda  öğrenebiliyoruz.
  Sadece bu kadar da değil, bana verilen resmi cevapta    2918 sayılı yasa, trafik yönetmeliği, TSE tip onay yönetmeliği, tamimler, alt komite kararları ve diğer kararlar neticesi onay verilmektedir
denilmektedir.
  AB yönetmelikleri de tarafınman incelenmiş ve tüm yönetmelikler ve standart listesinin aynı olduğu görümüştür.

Tags:
Tags: