DoğaKolik
DoğaKolik

Gönderen Konu: Rehber Dalıcı Olma Şartları nelerdir?  (Okunma sayısı 451 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı GeZGiN

  • Yönetici
  • DoğaKolik
  • *****
  • İleti: 7454
    • insan ve doğa
Rehber Dalıcı Olma Şartları nelerdir?
« : 22 Kasım 2021, 22:52:43 »
A. REHBER DALICI OLMA ŞARTLARI
•   Donanımlı Dalış Talimatı (Madde 5)
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. En az ilköğretim ya da ortaokul diplomasına sahip olmak,
3. Üç yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az altı ay geçmiş olmak ve en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,
4. Donanımlı Dalış Talimatı’nın 19. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
5. Federasyonca belirlenmiş bir yabancı dili bilmek ve Federasyonun açacağı sınavda başarılı olmak,
6. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar
7. dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
8. 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
9. Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydı ile; bir defada altı aydan fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,
10. Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve 11. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,

B) REHBER DALICI KURSU DÜZENLENMESİ
1. Kurslar ya doğrudan Federasyon tarafından ya da Federasyonun yetkili bir dalış kuruluşunda kayıtlı TSSF Üç Yıldız Eğitmen tarafından açılır.
2. Kurs başvurusu ve izni (Form‐6. Eğitmen ve Rehber Eğitimi Bilgi Formu) kullanılarak veya online olarak kurs başlama tarihinden en geç 15 gün önce yapılır.
3. Kurs ve sınav için gerekli evraklar dalış merkezi tarafından istenir, denetlenir ve saklanır.
4. Kurs bildiriminden sonra herhangi bir sebeple kursun iptali ya da kursun yapılacağı yeri değiştirme ihtiyacı ortaya çıkarsa, söz konusu kursun yapılacağı yerin değişikliğini ve/veya ilgili kursun iptal yazısının Federasyona en geç o kursun başlama tarihinden 24 saat önce ulaştırılması zorunludur. İlgili kursun, kurs yeri değişikliği veya iptal ihtiyacının tatil günlerine denk gelmesi halinde, ilgili değişiklik ve/veya iptal yazısının Federasyona faks ya da elektronik posta yoluyla ulaştırılması zorunludur.
5. Kurs bitiminden sonra dalış kuruluş ve kursu düzenleyen eğitmen tarafından en geç 15 gün içinde Federasyon’a sonuç bildirimi yapılır (Form‐7. Eğitmen ve Rehber Eğitimi Sonuç Belgesi).
6. Başarılı olan kursiyere (Form‐8. Dalış Eğitmeni/Rehber Sınavı Katılım İstek Belgesi) doldurularak teslim edilir.
7. Yapılan denetimde eğitmen ve rehber eğitimlerini eğitim bilgi formuna uygun olarak yapmadıkları saptanan dalış kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası verilir ve üç yıldız eğitmenin eğitmenlik belgeleri bir yıla kadar süreyle askıya alınır.

C) REHBER DALICI KURSLARINDA UYGULANACAK MÜFREDAT VE SÜRE
1. Rehber Dalıcı kursu en az 3 (üç) gündür.
2. Kurs müfredatı yabancı dil eğitiminden ve Federasyonun web sitesinde “Rehber Dalıcı Kaynak Kitapları” başlığı altında duyurulan kitaplardan oluşur. Bunlar;
DENİZLERİMİZİN SAKİNLERİ Bülent GÖZCELİOĞLU, TahsinCEYLAN Çevre ve Orman Bakanlığı
TÜRK SULARINDA KÖPEKBALIKLARI Hakan KABASAKAL 4 Deniz Yayınları
TÜRKİYE DENİZLERİNİN DİP BALIKLARI ATLASI Alp CAN, Murat BİLECENOĞLU Arkadaş Yayınları
ÇEVRE VE EKOLOJİ Mine KIŞLALIOĞLU, Fikret BERKES Remzi Kitabevi
SUALTI TEORİSİ Üner BEKÖZ, Ömer BAKLAVACI İlke Basın Yayın
TÜRKİYE’DE BALIK VE BALIKÇILIK Karekin DEVECİYAN Aras Yayıncılık
DENİZ BİYOLOJİSİ Remzi GELDİAY, Ahmet KOCATAŞ Dora Yayınları
TEMEL SUALTI ARKEOLOJİSİ Hakan ÖNİZ Arkeoloji ve Sanat Yayınları
FOTOĞRAFLARLA TÜRKİYE DENİZ BALIKLARI Ateş EVİRGEN Promar Deniz Malzeme Yayınları

D) SINAV BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKEN BELGELER:
1. Savcılıktan alınacak ve sınav tarihi itibariyle 6 (altı) aydan daha eski tarihli olmamak koşulu ile adli sicil kaydı belgesi ASLI (e‐devlet üzerinden alınabilir)
2. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden alınacak ‘Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ne göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men ve hak mahrumiyeti cezası almamış olduğuna dair belge ASLI (Bulunduğunuz bölgenin İl veya İlçe Spor Müdürlüklerinden alınabilir)
3. Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süresiz veya bir defada iki yıl, toplamda üç yıl süre ile iptal edilmemiş olduğuna dair Federasyondan alınacak belge için doldurulacak dilekçenin ASLI (Süreli Süresiz Belge İptali Dilekçesi, TSSF web sayfası formlar başlığı altında)
4. Donanımlı dalış yapmasına sağlık açısından engel bir durumunun bulunmadığına ilişkin ve sınav tarihi itibariyle 5 yıldan daha eski tarihli olmamak koşulu ile SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP UZMANINDAN alınacak sağlık raporu ASLI (24.02.2014 Tarihinde yayınlanan TSSF Donanımlı Dalış Talimatnamesinde Form 11)
5. Rehber Dalıcı Sınavı Katılım İstek Belgesi. Eğitim merkezi tarafından onaylanmış olan belgenin ASLI gerekmektedir. (24.02.2014 Tarihinde yayınlanan TSSF Donanımlı Dalış Talimatnamesinde Form 8)
6. Rehber Dalıcı Eğitimi Sonuç Belgesi. Eğitim merkezi tarafından onaylanmış olan belgenin ASLI gerekmektedir. (24.02.2014 Tarihinde yayınlanan TSSF Donanımlı Dalış Talimatnamesinde Form 7)
7. Sınav harcını yatırdığına dair FORM ve BANKA DEKONTU ASLI
8. T.C. Kimliği önlü arkalı FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
9. En az ilköğretim ya da ortaokulu bitirmiş olduğuna dair diploma FOTOKOPİSİ veya daha üst seviyede öğrenci olanlar için, öğrenci olduğuna dair belge FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
10. Üç Yıldız Dalıcı Belgesi ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belge (en az 6 ay önce alınmış olmalıdır) FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
11. Üç Yıldız Dalıcı Belgesi ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olduğunu gösterir dalış kayıt defteri FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
12. TSSF ilk yardım, yön bulma, derin dalış uzmanlıkları belgelerinin FOTOKOPİLERİ (ASILLARI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
13. Sınava girmek istediği yabancı dili bildirmelidir.
14. 24.02.2014 tarihli Donanımlı Dalış Talimatı’nın Madde 5 (ç) fıkrasında belirtilen koşulları karşılamak gerekmektedir.

E) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
•   Sınav Kurulunun oluşturulması:
1. TSSF tarafından en az 4 üç yıldız eğitmenden oluşan bir Sınav Kurulu (SK) belirlenir.
2. TSSF tarafından sınavlarda görev yapmak üzere en az iki denetmen görevlendirilir.
3. TSSF, Sınav kurulunu oluşturduktan sonra kurulun bildirdiği ihtiyaç listesinde bulunan malzemeleri, adayların isimlerinin ve girmek istedikleri yabancı dillerin olduğu katılımcı listesini sınav tarihinden bir gün önce çalışmanın yapılacağı ortama ulaştırır.
4. TSSF kurulda görev verdiği 3 yıldız eğitmenlerin tamamına sınav rehberini mail olarak yollar.

•   Sınav Kurulu (SK) görev ve sorumlulukları:
1. TSSF tarafından görevlendirilen SK eğitmenleri, bu rehberde belirtildiği şekliyle sınavı yürütmek zorundadırlar.
2. SK eğitmenleri sınavda adayların sorumlu olduğu kaynaklar ile görevlendirme yapıldıktan sonra kendilerine TSSF tarafından gönderilen sınav rehberine ve değerlendirme kriterlerine hakim olmalıdır.
3. SK eğitmenleri görevlendirme yazısında belirtildiği günler ve kararlaştırılan saatte görev yerlerinde olmak zorundadır.
4. Adayların sınav kapsamında sorumlu oldukları kaynaklar bu rehberde belirtildiği gibidir. SK sınav içeriğini hazırlarken buna göre hareket etmelidir.
5. SK eğitmenleri kurulca alınacak kararlara uymak ve görevleri yapmak zorundadır.
6. SK eğitmenleri görev alacaklarını/aldıklarını sınav başlangıcına kadar sosyal medya veya genel duyuru şeklinde paylaşamazlar.
7. SK eğitmenleri sınav süresince adayların moralini bozacak, strese sokacak hal ve hareketlerden kaçınırken onlarla mesafeli bir ilişki kurmalıdır. Sınavın işleyişine dair bir soru gelirse cevaplar, fakat sınavın değerlendirmeye tabi kısımları hakkında yöntem veya sonuç bilgisi veremezler.
8. SK eğitmenleri hiçbir sınavda adaya performansı hakkında doğru ya da yanlış diye yorumda bulunmazlar. Ayrıca doğrunun ne olduğuna dair bir bilgilendirme de yapmazlar.
9. SK eğitmenleri adayların sadece yaka numaraları ile işlem yaparlar. Adaya ismini, nereden geldiğini, eğitimi kimden aldığını gibi soruları sormazlar.
10. SK eğitmenleri TSSF tarafından istenmesi durumunda sınav süresince kılık kıyafet zorunluluğuna uymak zorundadır.
11. SK eğitmenleri sınav süresince temsil ettikleri TSSF’nin kurumsal kimliğini yıpratıcı hal ve hareketlerden kaçınmalıdırlar.

•   Denetmenlerin görev ve sorumlulukları:
1. Federasyon Başkanı adına sınavı denetlemekle görevlidir.
2. Sınav anında adaylardan gelen her türlü öneri ve şikayetleri not eder ve raporunaekler.
3. SK’nun yetki ve sorumluluğunda bulunan görevlere karışamaz. Sınavın yöntemi hakkında müdahalede bulunamaz.
4. Sınavın hazırlanma, puanlama ve sonuç bölümlerinde SK eğitmenlerinin yanında bulunamaz.
5. Sınavla ilgili gözlemlerini rapor halinde Federasyon Başkanı’na sunar.

F) SINAV GENEL KURALLARI
1. Sınav; • Yabancı Dil Sınavı • Bilgi Sınavı olarak 2 modülden oluşmaktadır. Her modülün işleyişine dair kurallar ileride ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
2. Her bölüm için başarılı olma notu 70/100’dür. Adaylar iki bölümden de başarılı olmalıdır. Bir bölümden başarılı olan aday, sonraki sınavlarda o bölümü başarmış olarak kabul edilmez. Her bölümün işleyişine dair kurallar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
3. Adaylar sınavlarda bu rehberin C Bölümünde (Kurslarda Uuygulanacak Müfredat) belirtilen kaynak kitaplardan ve sınava girmek istediğini bildirdikleri yabancı dil bilgisinden sorumludur.

G) SINAV ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
•   Genel hazırlık:
1. SK eğitmenleri sınavdan bir gün önce sınav hazırlığını yapmak için belirlenen yer ve saatte buluşur. 2. Hazırlık aşaması ve son değerlendirme sırasında TSSF tarafından görevlendirilen denetçi de dahil olmak üzere SK eğitmenleri haricinde ortamda hiç kimse bulunamaz.
3. SK eğitmenleri işleyişe dair bir toplantı yapar ve görev dağılımı gerçekleşir.
4. TSSF tarafından SK’na soru hazırlama ve sınav sonuçlarını girmeleri için gönderilen bilgisayara hazırlık günü sadece adayların isimleri ve seçtikleri yabancı dil bilgisi girilir.

•   Yabancı dil sınavı hazırlığı:
1. Yabancı dil sınavı 20 sorudan oluşur.
2. Yabancı dil sınavı soruları SK eğitmenlerince çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, doğru/yanlış, tamamlamalı soru türlerinden oluşturulur.
3. Yabancı dil sorularının düzeyi, Açık Öğretim Fakültesi’nin başlangıç sınıfı düzeyinde belirlenir.
4. Soruyu oluşturan eğitmen SK kuruluna soruyu okur kabul görmesi durumun da en az iki SK eğitmeni soruyu okur, çözer ve hem soruda hem doğru cevapta mutabık kalınır.
5. Tüm sorular bittikten sonra bir adet soru kitapçığı basılır ve yapraklar SK eğitmenlerine dağıtılıp yazım ve anlam hatası olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca soruların çözümü de yapılarak doğru şık işaretlenir ve kağıtlar el değiştirerek doğru cevaplar tekrar bir kontrolden geçer.
6. Sınava girecek aday sayısı kadar soru kitapçığı basılır.
7. Tüm soru kitapçıkları bir poşete koyulup ağzı yapışkan ve zımbalarla açılmaz şekle getirildikten sonra sınav anına kadar açılmamak üzere SK üyelerinden birine teslimedilir.
8. Hazırlık süresinde kullanılan karalamalar ve tüm materyaller imha edilir.

•   Bilgi sınavı hazırlığı:
1. Bilgi sınavı 40 sorudan oluşur.
2. Sorular adayın sorumlu olduğu kaynaklardan rehber dalıcının bilmesi gereken düzeyde hazırlanır.
3. Bilgi sınavı soruları SK eğitmenlerince çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, doğru/yanlış, tamamlamalı soru türlerinden oluşturulur.
4. Soru dağılımları müfredat içeriğindeki konuların önemine göre SK eğitmenlerince göz önünde bulundurulmalıdır.
5. Soruyu oluşturan eğitmen SK kuruluna soruyu okur kabul görmesi durumun da en az iki eğitmeni soruyu okur, çözer ve hem soruda hem doğru cevapta mutabık kalınır.
6. Tüm sorular bittikten sonra bir adet soru kitapçığı basılır ve yapraklar SK eğitmenlerine dağıtılıp yazım ve anlam hatası olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca soruların çözümü de yapılarak doğru şık işaretlenir ve kağıtlar el değiştirerek doğru cevaplar tekrar bir kontrolden geçer.
7. Sınava girecek aday sayısı kadar soru kitapçıkları basılır.
8. Tüm soru kitapçıkları bir poşete koyulup ağzı yapışkan ve zımbalarla açılmaz şekle getirildikten sonra sınav anına kadar açılmamak üzere SK üyelerinden birine teslimedilir.
9. Hazırlık süresinde kullanılan karalamalar ve tüm materyaller imha edilir.

•   Sınav günü işlemleri:
1. SK, sınav alanına sınav duyurusunda yazan saatten önce giderek hazırlıklarını yapar.
2. SK, TSSF tarafından sınav alanına asılması için gönderilen görselleri kurumsal kimliğe uygun yerlere asar.
3. Adayların kayıt işlemleri ve istenen evraklarının kontrolleri yapılır.
4. Adaylara sınav boyunca boyunlarında asılı bulunması gereken ve aday numaralarının yazılı olduğu yaka kartları dağıtılır.
5. SK’nun kendi içinden seçtiği sözcü, akılda soru işareti kalmayacak şekilde sınav hakkında bilgi verir. 6. Bilgilendirme sırasında yaka kartının ve geçerli bir kimliğin masa üzerinde bulunması zorunluluğundan, sınavın başlangıç ve bitiş zamanlarından ve adayların uyacağı kurallardan bahsedilmelidir.
7. Sınav öncesi bilgilendirme anı da dahil olmak üzere adaylar ve görevliler dışında sınav alanında kimse bulunmaz.
8. Adaylara kurşun kalem, kalemtraş ve silgiden oluşan TSSF sınav kiti dağıtılır.
9. Varsa sorular cevaplanır.

H) SINAVIN YAPILIŞI
•   Yabancı dil sınavı:
1. Yabancı dil sınavında 20 soru bulunur, süre 20 dakikadır. Başarılı olmak için 70 puan alınmalıdır (Net 14 doğru cevap).
2. Sorular adaylara ters şekilde dağıtılır ve tüm dağıtım bittikten sonra aynı anda sınav başlar.
3. Sınav başlamadan önce adaylar cevap kağıtlarının sağ üst tarafında bulunan alana tükenmez kalemle aday numarasını ve ismini yazar. Adayın cevap kağıdının en altındaki yeri yine tükenmez kalemle imzalaması gerekmektedir.
4. Sınav başladıktan sonra SK üyeleri adayların isimlerini ve aday numaralarını yazıp yazmadıklarını kontrol eder.
5. Kontrol sırasında masaların üstlerinde bulunan kimlikler de kontrol edilir.
6. Adaylar doğru cevapları soru kağıdı üzerinde işaretlerler. Bu işaretlemeler adayın sonradan yanıtını değiştirmek istemesi durumunda kolaylık sağlaması için kurşun kalemle yapılır. Sınav kağıdı teslim edilirken her soru için tek bir şıkkın seçildiğine dair bir kuşku olmamalıdır. Birden fazla şıkkın işaretlenmesi halinde soru yanlış kabul edilir.
7. Sınav anında veya sonrasında hatalı soru tespit edilmesi durumunda soru sınavdan çıkartılır ve soru adedi düşer. Böyle bir durumda adayların sonucuna etki eden bir durum yaşanırsa aday lehine gerekli düzenleme yapılır.
8. Sınav anında kopya çektiği tespit edilen aday SK raporu ile sınavın diğer kısımlarından men edilir.
9. Aday karalama kağıdı olarak soru kitapçığının sayfalarını kullanır. Yardımcı kitap, kağıt, telefon gibi hiçbir materyal masada bulunamaz.
10. Sınav sorularına bir itiraz gelmesi durumunda SK üyeleri ilgili soruyu/soruları inceler ve adaylara gerekli bilgilendirme yapılır.
11. Yabancı dil sınavından sonra ara verilmez, bilgi sınavına geçilir.
12. Yabancı dil sınavını süresinden önce bitiren adaylar kağıtlarını teslim edebilirler, ancak bu adaylar sınav salonundan çıkarılmaz.

•   Bilgi sınavı
1. Bilgi sınavında 40 soru bulunur, süre 40 dakikadır. Başarılı olmak için 70 puan alınmalıdır (Net 28 doğru cevap).
2. Sorular adaylara ters şekilde dağıtılır ve tüm dağıtım bittikten sonra aynı anda sınav başlar.
3. Sınav başlamadan önce adaylar cevap kağıtlarının sağ üst tarafında bulunan alana tükenmez kalemle aday numarasını ve ismini yazar. Adayın cevap kağıdının en altındaki yeri yine tükenmez kalemle imzalaması gerekmektedir.
4. Sınav başladıktan sonra SK üyeleri adayların isimlerini ve aday numaralarını yazıp yazmadıklarını kontrol eder.
5. Kontrol sırasında masaların üstlerinde bulunan kimlikler de kontrol edilir.
6. Adaylar doğru cevapları soru kağıdı üzerinde işaretlerler. Bu işaretlemeler adayın sonradan yanıtını değiştirmek istemesi durumunda kolaylık sağlaması için kurşun kalemle yapılır. Sınav kağıdı teslim edilirken her soru için tek bir şıkkın seçildiğine dair bir kuşku olmamalıdır. Birden fazla şıkkın işaretlenmesi halinde soru yanlış kabul edilir.
7. Sınav anında veya sonrasında hatalı soru tespit edilmesi durumunda soru sınavdan çıkartılır ve soru adedi düşer. Böyle bir durumda adayların sonucuna etki eden bir durum yaşanırsa aday lehine gerekli düzenleme yapılır.
8. Sınav anında kopya çektiği tespit edilen aday SK raporu ile sınavın diğer kısımlarından men edilir.
9. Aday karalama kağıdı olarak soru kitapçığının sayfalarını kullanır. Yardımcı kitap, kağıt gibi hiçbir materyal masada bulunamaz.
10. Sınav sorularına bir itiraz gelmesi durumunda SK üyeleri ilgili soruyu/soruları inceler ve adaylara gerekli bilgilendirme yapılır.
11. Bilgi sınavını süresinden önce bitiren adaylar kağıtlarını teslim ederek sınav salonundan çıkabilirler.

I) SONUÇLARIN BELİRLENMESİ VE BİLDİRİLMESİ
1. Sınav sonrası cevap kağıtlarının değerlendirmesi sırasında en az iki SK eğitmeni bulunur.
2. Adayın yanlış ve doğru cevapları sayılarak, aldığı puan ile birlikte cevap kağıdının üzerine yazılır.
3. Değerlendirme sonrası sonuçların açıklanması için adaylar toplanır.
4. Sınava itiraz, sınav sonucu açıklandıktan sonra 15 dakika içinde sözlü ve 1 saat içinde yazılı olarak SK’na yapılır. On beş dakika içinde sözlü itiraz olmaz ise yazılı itiraz için 1 saat beklenmez. İtiraz bedeli 350 TL’dir ve bir tutanak ile SK’na ödenir. Adayın itirazı haksız bulunursa itiraz ücreti iade edilmez ve sonuç adaya bildirilir. Adayın itirazı haklı bulunursa ödediği itiraz bedeli iade edilir.
5. Başarılı olan adaylarını isimleri olan bir durum raporu TSSF ye sunulmak içinyazdırılır.
6. Tüm SK eğitmenleri bu raporu imzalar.
7. Raporu imzalamak istemeyen SK üyesi olması durumunda imza yeri boş kalır. İmza koymak istemeyen SK üyesi bunu resmi bir dilekçe ile sebepleriyle birlikte federasyona bildirmek zorundadır. 8. TSSF, SK’nun sınav sonuç raporu doğrultusunda başarılı olan adayları www.tssf.gov.tr sitesinden duyurur.

Doğa Sporları

Rehber Dalıcı Olma Şartları nelerdir?
« : 22 Kasım 2021, 22:52:43 »

Tags:
 

DoğaKolik