Doğa Sporları - DoğaKolik

Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
SERBEST MUHABBET / Ynt: ŞARK KÖŞESİNE HOŞ GELDİNİZ
« Son İleti Gönderen: GeZGiN Bugün, 11:31:43 »
Sizinde güzel geçsin  :)
2
SERBEST MUHABBET / Ynt: Duvar Yazıları
« Son İleti Gönderen: Yesilisev Bugün, 09:10:29 »
3
SERBEST MUHABBET / Ynt: ŞARK KÖŞESİNE HOŞ GELDİNİZ
« Son İleti Gönderen: Yesilisev Bugün, 09:08:28 »
Gününüz güzel geçsin arkadaşlar ^^
4
SERBEST MUHABBET / Ynt: Oyun : En tatlı sabahlar ne ile başlar?
« Son İleti Gönderen: Yesilisev Bugün, 09:06:56 »
Güzel bir kahvaltı ile başyalabilirdi :D
5
EKOLOJİ / Gürgen
« Son İleti Gönderen: GeZGiN Bugün, 06:13:22 »
Gürgen Carpinus sp. (Betulaceae)
Ülkemizde iki türü doğal olarak bulunmaktadır.

–  Carpinus betalus L. (Adi Gürgen)

–  Carpinus orientalis Mill. (Doğu Gürgeni)

Kışın yaprağını döken ağaç veya boylu çalı halindeki bitkilerdir. Trakya, Ege, Marmara Bölgesi, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde yayılış gösterir. Genellikle kuzey ve güney kıyı bölgelerimizin karışık ormanlarında bulunur.

Dallar narin, kabuk gri renkli, düzgün veya levhalar halinde çatlaklıdır. Toprak durumuna göre derine giden veya yayvan bir kök sistemi kurar.

Rutubetli ağırca toprakları sever, su baskınlarına dayanıklıdır, humus içeriği fazla olan sıcakça kalker topraklarında iyi bir büyüme yapar.

İki tür arasındaki en önemli fark, Doğu Gürgeni sıcağa, dolayısıyla kuraklığa daha dayanıklı olması nedeniyle Güney ve Güneydoğu Anadolu’da bulunmakta, Adi Gürgen ise Trakya, Kuzey ve Kuzeybatı Anadolu’da yayılmaktadır.

Yakacak olarak yoğun şekilde kullanılmasının yanında makine parçaları, ayakkabı kalıbı, spor aletleri, alet sapları, tarım aletleri, mekik yapımı ve torna işlerinde kullanılır.
6
EKOLOJİ / Meşe
« Son İleti Gönderen: GeZGiN Bugün, 06:10:34 »
Meşe Quercus sp. (Fagaceae)
Ülkemizin hemen her bölgesinde türlerine bağlı olarak yayılış gösterir. Çoğunluğu ağaç, bazıları boylu çalı halinde kışın yaprağını döken veya herdem yeşil bitkilerdir.

Yaprakları değişik boyut ve görünüştedir; kenarları loplu, dişli, ender olarak da tamdır ve kısa ya da uzun saplıdır.

Meşeler kıymetli yapacak ve yakacak odun verirler. Kıymetli odunları dışında değerli yan ürünleri yanı sıra uzun ömürlü muhteşem varlıkları ile kuvvet ve kudret sembolü olmuşlardır.

Odunlarının yapıları, meyvelerinin olgunlaşma süresi,yaprak ve  kabuk özelliklerine göre Akmeşeler, Kırmızımeşeler ve Herdemyeşilmeşeler olmak üzere üç gruba ayrılan meşelerin yurdumuzda 18 türü bulunmaktadır. Bazıları;

1 – Ak Meşeler;
Q. petraea (Sapsız Meşe)
Q. robur (Saplı Meşe)
Q. hartwissiana (Istranca Meşesi)

2 – Kırmızı Meşeler;
Q. libani (Lübnan Meşesi)
Q. trojana (Makedonya Meşesi)
Q. cerris (Saçlı Meşe)

3 – Herdem Yeşil Meşeler
Q. coccifera (Kermes Meşesi)
Q. ilex (Pırnal Meşesi)
Q. aucheri (Boz Pırnal)

Masif ve kaplama olarak mobilya, oymacılık, doğrama ve kontrplak üretiminde kullanılır. Ayrıca, tarım aletleri, parke, yapı malzemesi olarak iskele, tavan ve taban kaplama gibi geniş kullanım alanı vardır.
7
EKOLOJİ / Kayın
« Son İleti Gönderen: GeZGiN Bugün, 06:07:06 »
Kayın Fagus sp. L. (Fagaceae)
Fagus orientalis (Doğu Kayını), Trakya’nın kuzey kenar dağları ile İstanbul üzerinden Kocaeli yarımadasına atlayarak Marmara’nın güneyine sarkar. Karadeniz sıra dağları boyunca Kafkasya ve Kırım’a kadar uzanır. Bu ana yayılıştan ayrı olarak İskenderun körfezinin kuzeydoğusunda Hatay ve Maraş’ta ormanlarının yüksek mıntıkalarında 1500 m. üzerinde izole yayılış gösterir.

30-40 m ye kadar boylanabilen kayının en belirgin özelliği, açık gri veya koyu gri renkli kabuklarının ağaçların hayatı boyunca çatlamadan düz ve pürüzsüz olarak kalmalarıdır. Genç sürgünleri tüylüdür.

Deniz iklimini sever. Ilıman iklimli kıyı dağlarında yayılır. Direklik çağında tepeler sivridir sonraları yaygınlaşır ve kubbemsi bir biçim alır, yapraklanma sıktır. İyi yetişme ortamlarında ve sık meşcerelerde çok uzun, düz ve dolgun gövdeler yapar. Kök sistemleri fazla derin değildir genellikle yürek kök yaparlar, sığ köklüdür. Sürekli fakat orta derecede nemli madensel besin maddelerince ve humusça zengin toprakları sever. En büyük düşmanı don ve kuraklıktır.

Mobilya, kontrplak, parke, ambalaj sandığı maden direği, kömür, emprenye edildiği zaman travers imali ve yakacak odun olarak kullanılır.
8
EKOLOJİ / Porsuk
« Son İleti Gönderen: GeZGiN Bugün, 05:57:57 »
Porsuk Taxus baccata L. (Taxaceae)
Türkiye’de deniz iklimli Kuzeybatı Anadolu’ da ve Toroslar’ da bulunur. Bu mıntıkalarda Porsuk’a rutubetli dere yamaçları ve vadilerdeki ormanlar içinde tek, küme veya gruplar halinde dağınık olarak rastlanır. Kuzey Anadolu dağlarında Rize ve Trabzon’da, Bartın dolaylarında Kayın-Göknar ormanlarında ait bitki olarak kümeler halinde bulunur. Karabük’ün Elmalıdüz mevkiinde kalker kayalar üzerinde 40-146 cm çap ve 15-30 m boya sahip düz ve dolgun gövdeli bireylere rastlanır.

Yaz kış yeşil ağaççıklar ya da 20 m kadar boylanabilen ve bazen 1 metre kadar çap yapan uzun ömürlü sık dallı ağaçlardır. Gövde kabuğu kızıl kahverengidir, gelişi güzel çatlayarak dökülür, genç sürgünler yeşildir. İğne yapraklı (ibreli) ağaçlar içinde sürgün verme yeteneğinde olan bir türdür. Porsuk odunu esnek olduğundan özellikle Avrupa ve İngiltere’de ok ve yay yapımında kullanılmıştır.

Hiçbir zaman saf meşcere halinde bulunmaz tek ya da kümeler halinde kayın, göknar, ladin ormanlarında bulunur.

Kireçli toprakları seven porsuk ağacı serbest alanlarda dona karşı duyarlıdır.

Genel görünüşü ve kırmızı renkli meyveleri ile park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılan porsuk ağacının 3 bin yıl yaşayanlarına rastlanır. Yaprak ve genç sürgünlerinde ise “Taksol” (Taxin) adlı zehirli bir alkoloid bulunur.
9
EKOLOJİ / Servi
« Son İleti Gönderen: GeZGiN Bugün, 05:55:18 »
Servi Cupressus spp. L. (Cupressaceae)
Herdem yeşil ağaç veya çalı formunda bulunan servilerin 20 türü ve bu türlerin çeşitli taksonları vardır.

Uygun iklim koşullarının bulunduğu yerlerde rutubetli saf kum topraklardan, hafif veya ağır balçık veya kurak, kireçli topraklara kadar değişik özellikteki topraklarda yetişebilir.

Tüm serviler park, bahçe, koruyucu şerit ve canlı çit ağaçları olarak çok dekoratiftirler.

Ülkemizde doğal olarak yetişen Cupressus sempervirens L. (Adi Servi, Akdeniz Servisi)’in iki varyetesi vardır. Cupressus sempervirens var. sempervirens (Piramidal Servi), Cami avlularında, mezarlıklarda süs bitkisi olarak kullanılır. Diğer varyetesi, Cupressus sempervirens var. horizontalis (Dallı Servi)‘in dünya üzerindeki ormanlarının bir bölümü Akdeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır. Piramidal formdan geniş konik tepe yapısıyla ayrılır. 30 m’ye kadar boy yapabilen sütun ya da piramit görünüşünde veya geniş ve yaygın tepeli ağaç durumunda bulunur.

Kabuk genç bitkilerde kırmızımsı renkte, yaşlılarda bozumsu kahverengindedir. Uzun çatlaklı ince ve düzgün bir kabuğu vardır.

Kanaatkar bir tür olup, hiç bir ağaç türünün yetişmediği fazla kireçli topraklarda, Akdeniz iklim tipinin hüküm sürdüğü kurak ve fakir arazilerde ve kireçli topraklarda rahatça yetişebilmektedir. Üretim ormanında veya rüzgar şeritleri içinde iyi büyüyebilmesi için derin ve rutubetlice toprak ister.

Yapıların iç ve dış bölümlerinde, gemi, köprü ve iskele ayaklarında kullanılır. Mobilya yapımında, tornalı işlerde, çamaşır ve çeyiz sandığı ve dolaplarında tercih edilir.
10
İZMİR / Su Uçuran Şelaleleri / Aliağa
« Son İleti Gönderen: GeZGiN 13 Aralık 2018, 18:19:08 »
40 m yüksekliği ve 2 m derinliği ile İzmir'in en büyük şelalesi olan Uçansu, Aliağa, Manisa ve Menemen arasında kalan bölgede yer alır. "Aliağa - Türkmen" köyünden yaklaşık 2-3 km uzaklıkta bulunan Su uçuran şelalesi, Aliağa, Su Uçan, Su Uçuran ve Türkmen gibi farklı adlarla da anılır. El değmemiş güzelliğiyle âdeta keşfedilmemiş cennet görünümündedir. Şelale ve çevresi, özellikle son yıllarda dağcılık ve yürüyüş gruplarının tercih ettiği parkurlardan biri olmuştur.Uçansu Şelalesi’ne Aliağa’nın Karakuzu, Menemen'in Çukurca ya da Manisa’nın Türkmen köylerinden ulaşılabilir. Araçla ulaşılmak istendiğinde Aliağa yolunun tercih edilmesi, şelaleye ulaşmak içinse 4 km’lik patikanın takip edilmesi gerekmektedir.
Sayfa: [1] 2 3 ... 10