Doğa Sporları - DoğaKolik

Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
KUŞ TÜRLERİ / Karakanatlı bataklıkkırlangıcı (Glareola nordmanni)
« Son İleti Gönderen: GeZGiN Bugün, 11:25:18 »
Karakanatlı bataklıkkırlangıcı (Glareola nordmanni), bataklık kırlangıcıgiller familyasına ait bir kuş türü.Güneyde doğu Avrupa ve güneyde batı Asya'nın daha ılık parçalarında bulunur. Onlar 2-4 yumurtasını, yere koyarlar. Göçmendirler, tropikal Afrika'da kışı geçirirler ve kuzeyde veya üreme sahasının batısında nadirdirler. 24–28 cm uzunluğunda, kısa bacakları, uzun sivri uçlu kanatları ve uzun çatallı kuyruğu olan bir kuştur. Havayla ilgili beslemeye bir adapte olmuş kısa bir gagası vardır. Arka ve baş kahverengidir ve kanatlar siyah uçuş tüyleriyle kahverengidir. Karın beyazdır ve kanat altları siyahtır. Bataklık kırlangıcıdan biraz daha büyüktür ve daha kısa-kuyruklu ve daha uzun bacaklıdır.
2
KUŞ TÜRLERİ / Bataklık kırlangıcı (Glareola pratincola)
« Son İleti Gönderen: GeZGiN Bugün, 11:21:04 »
Bataklık kırlangıcı (Glareola pratincola), bataklık kırlangıcıgiller (Glareolidae) familyasına ait bir kuş türü.Avrupa, güneybatı Asya ve Afrika'nın daha ılık parçalarında bulunur. 2 — 4 yumurtayı yere koyarlar. Göçmendirler, tropikal Afrika'da kışı geçirirler ve üreme sahasının kuzeyinde nadirdirler. Büyüklükleri 24–28 cm kanat açıklıkları ise 60–70 cmdir. Havayla ilgili beslenmeye adapte olan kısa bir gagası, kısa bacaklar, uzun sivri uçlu kanatlar, uzun çatallı bir kuyruğu vardır. Arka ve baş kahverengidir ve kanatlar daha koyu uçuş tüyleriyle kahverengidir. Karın beyazdır. Kanat altları kestane rengidir.
3
KUŞ TÜRLERİ / Çöl koşarı (Cursorius cursor)
« Son İleti Gönderen: GeZGiN Bugün, 11:18:29 »
Çöl koşarı (Cursorius cursor), bataklık kırlangıcıgiller familyasına ait bir kuş türü.Diğer yağmur kuşlarıyla aynı sınıfta yer alsa da, bu kuşlar açık ve kurak arazilerde, tercihen, avları olan böcekleri yerde koşarak avlayabilecekleri yarı çölümsü alanlarda bulunurlar.

Kanarya Adaları, kuzey Afrika ve güneybatı Asya'da bulunurlar. Onların iki yumurtası, bir yer kazımasına koyulur. Kısmen göçmendirler, kuzey ve kuzeybatı kuşları, Hindistan, Arabistan'da ve Sahra Çölü'nün güney kenarının karşısında kışı geçirir.

Onlar, üreme sahasının kuzeyinde nadirdir, ama uzakta Finlandiya, İrlanda ve büyük Britanya'da meydana gelmiştir.

Uzun bacaklar ve uzun kanatları var. Onların, ufakça aşağı eğilmiş gagaları var. Taç ve ense gridir ve, siyah bir göz çizgisi ve beyaz bir kaş bölgesi vardır.

Uçuşta bu türün kuşları, gevşek kanat darbeleri, sivri uçlu kanatlarıyla ve koyu kanat altlarıyla Glareola cinsi türlerine benzerler.
4
KUŞ TÜRLERİ / Bayağı kocagöz (Burhinus oedicnemus)
« Son İleti Gönderen: GeZGiN Bugün, 11:09:49 »
Bayağı kocagöz (Burhinus oedicnemus), kocagözgiller (Burhinidae) familyasından bir kuş türü.Özellikler
Orta büyüklükte olup, güçlü siyah ve sarı-siyah gagaları, onlara bir "sürüngen" görünüşü veren büyük sarı gözler ve gizli kuş tüyleri vardır.

Bilimsel adını, uzun sarı veya yeşilimsi bacaklarda çıkık eklemlerden alır.

Davranış
Bu tür bazı yalın yerlerle kuru açık habitatları tercih eder. Büyük ölçüde gececildirler. Yiyecekleri, böcekler ve diğer omurgasız hayvanlardır. Ayrıca kertenkeleleri de yerler. Yere 2-3 yumurta koyar.

Yayılış
Güney Avrupa, kuzey Afrika ve güneybatı Asya'da meydana gelirler. Yazın ılımlı Avrupa ve onun sahasının Asyalı parçalarında göçmendir, kışı ise Afrika'da geçirir.

Mısır'da, melodik şarkısı geceleyin duyulur ve kuş neredeyse asla görülmez.
5
KUŞ TÜRLERİ / Bayağı kılıçgaga (Recurvirostra avosetta)
« Son İleti Gönderen: GeZGiN 09 Aralık 2019, 09:33:00 »
Bayağı kılıçgaga (Recurvirostra avosetta), kılıçgagagiller (Recurvirostridae) familyasından bir kuş türü.Özellikler
Erişkinlerin, bir siyah başlığın dışında kuş tüyü beyazdır ve kanatlarda ve arkada siyah yama vardır. Uzun yukarıya dönük gagaları ve uzun mavimsi bacakları vardır. Çocuk kuşlarda, erişkinin siyah olduğu yerler kahverengidir ve çocuğun beyaz kuş tüyü, çoğunlukla daha gri yamalarla lekelidir.

Habitat ve beslenme
Üreme habitatı, hafif tuzlu suyla sığ göllerdir ve yalın çamur açıktır. Açık yerde çoğunlukla küçük gruplarla yuva yaparlar. 3-5 yumurta, doldurulmuş bir kazımaya veya bitki yaşamının bir yığınına koyulur. Yumurtalar yeşil, siyah beneklidir. Bu kuşlar, sığ hafif tuzlu suda veya çamur dairelerinde, suda kenardan kenara gagalarıyla yiyecek ararlar. Onlar çoğunlukla, kabuklular ve böcekleri yerler.

Ötüşleri gürültülü bir klute-klute-klutedir.

Yayılış
Ilımlı Avrupa ve batı ve merkezi Asya'da üreme gösterirler. Bu tür göçmendir ve kışın en çok Afrika veya güney Asya'da görülürler. Bazıları, sahalarının en yumuşak parçalarında kışa kalır, örneğin güney İspanya ve güney İngiltere'de.
6
KUŞ TÜRLERİ / Bayağı uzunbacak (Himantopus himantopus)
« Son İleti Gönderen: GeZGiN 09 Aralık 2019, 09:30:32 »
Bayağı uzunbacak (Himantopus himantopus), kılıçgagagiller(Recurvirostridae) familyasından bir kuş türü.33–36 cm büyüklüğündedirler. Uzun pembe bacakları, uzun ince siyah bir gagası ve koyu bir başlık ve koyu bir arkayla çoğunlukla beyazdırlar.

Taksonomi
Bu kuşun taksonomisi, hala tartışılmaktadır: bazı kaynaklar, beş ayrı tür olduğuna inanır; diğerleri ise bazılarını veya hepsini alt tür olarak düşünür. Bu beş form:

•   Himantopus himantopus himantopus: Güney ve güneydoğu Avrupa, güney Asya ve kuzey Afrika'nın daha ılık parçalarının çoğunda meydana gelirler.
•   Himantopus himantopus mexicanus : Amerika'dan kuzey Güney Amerika'ya kadar üreyen bu alt türün gözünün üzerinde beyaz bir noktayla koyu renk bir başı vardır. Sibley-Monroe listesinde Himantopus mexicanus olarak kaydedilmiştir.
•   Himantopus himantopus melanurus : Güney Güney Amerikalımelanurus, mexicanustan daha büyüktür ve çoğunlukla beyaz bir tacı vardır.
•   Himantopus himantopus knudseni : Nadir ve tehlikede olan Hawaiian knudseni nin, Amerikalı formlardan farkı boynunda daha geniş bir siyahının olmasıdır.
•   Himantopus himantopus leucocephalus : Güneydoğu Endonezya ve Avustralya'lı leucocephalusun, beyaz bir başı vardır.

Habitat
Bütün formların üreme habitatı, bataklıklar, sığ göller ve gölcüklerdir. Yuva yeri, yerde yalın bir noktadır, suya yakındır. Bu kuşlar çoğunlukla, küçük gruplar halinde bazen kılıçgagalarla yuva yaparlar. Bazı populasyonlar göçmendir ve kışta okyanus kıyılarına hareket ederler.
Bu kuşlar, kumdan veya sulardan yiyeceğini alırlar. Onlar çoğunlukla, böcekler ve kabukluları yerler.

Tehlike ve koruma
Habitat kaybı yüzünden tehlikededirler. Hawaii Adaları'nda üreme gösteren tek kıyı kuşudur. Uzunbacak, AEWA sözleşmesinde yer alan kuşlardan biridir.

Göçebelik
Kuzey Avrupalı ülkelerde üremek için ara sıra kalırlar, örneğin 1987'de Büyük Britanya'da[1].

7
KUŞ TÜRLERİ / Bayağı poyraz kuşu (Haematopus ostralegus)
« Son İleti Gönderen: GeZGiN 09 Aralık 2019, 09:26:05 »
Bayağı poyraz kuşu (Haematopus ostralegus), poyraz kuşugiller (Haematopodidae) familyasından bir kuş türü.Özellikler
Büyük açıkça ve gürültülü yağmurkuşu-gibi kuşlardır, siyah ve beyaz kuş tüyü, kırmızı bacakları ve midyeler gibi açık yumuşakçaları parçalamak veya buldukları yer solucanları için kuvvetli geniş kırmızı gagaları vardır. Genç kuşlar, daha kahverengidir, beyaz bir boyun yakası ve daha soluk bir gagası vardır. Uçuşta, kanatlardaji ve kuyruktaki beyaz yamalarla, başka türlü siyah üst parçalarla ve beyaz alt parçalarla yanlış anlaşılamazdırlar.

Yuva
Yuva, kıyıda veya içerilerde çakıllı adalarda çakıl taşlarında yalın bir kazımasıdır. 2-4 yumurta koyulur. Yumurta ve civcivler, büyük ölçüde gizlidir.

Ötüşleri ayırıcı bir yüksek düdük sesi gibidir.

Formları
Üç formu olup Avrupa'da ve doğu Avrupa'nın kıyılarında bulduğunu bilinir. Form longipes merkezi Asya ve Rusya'da bulunan form olurken, osculans Kamçatka'dan kuzey Çin'e bulunur. Gaga uzunluğu, batıdan doğuya bir artışla değişme gösterir. Form longipesin, çok kahverengimsi üst parçaları vardır ve burun oluğu, gaga boyunca yarım-yoldan daha çok uzar. Yarım-yol izi olmayan burun oluğunun olduğu formda ostralegustur.
8
DAĞCILIK / Ynt: Uludağ’da 2 dağcı kayboldu
« Son İleti Gönderen: GeZGiN 08 Aralık 2019, 21:21:16 »
Kaybolan dağcıların 7'nci gününde ize rastlanılmıştı... Valilik'ten yeni açıklama

Uludağ'da bir hafta önce zirve yürüyüşüne çıkmalarının ardından kendilerinden haber alınamayan ve bu sabah birine ait mont ile bere bulunan iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kayıp olan iki dağcıyı arama faaliyetleri montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle insansız hava aracı ile bu alan esas alınarak yaklaşık 1 kilometre çaplı bir alanda sürdürülmektedir" ifadeleri kullandı.

Çalışmalarda, bir savunma sanayi firması tarafından özel olarak üretilen "drone" da kullanılıyor. Bu cihazın, kar altı, su altı, sığınak gibi bölgelerde metal dedektörle 2 kilometre çapında arama yapabildiği bildirildi.

Bu arada Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iki arkadaşın aranmasına ilişkin çalışmalara destek amacıyla soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, baz istasyonlarından alınan sinyaller ve görüşme kayıtlarıyla ilgili izinleri vererek konunun derinlemesine araştırılmasını sağlıyor.

1 KİLOMETRE ÇAPLI ALAN ARANIYOR

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan arama faaliyetleri sırasında Kürekli Deresi civarında karla kısmen kaplanmış vaziyette bir kırmızı mont ve montun ceplerinde ise bir yeşil bere, mavi anahtarlık ve iki anahtar tespit edildiği anımsatıldı.

Söz konusu şahısların İstanbul'dan başlayarak Bursa Uludağ Milli Parkı bölgesinde kaybolma sürecine kadar tespit edilen çok sayıda güvenlik kameraları görüntülerinin detaylı olarak incelenmesi neticesinde bulunan eşyaların kayıp dağcılardan Efe Sarp'a ait olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilen montun bulunduğu Kürekli Deresi bölgesi ve kuzey uzantı hattı, sarp ve engebeli bir yapıya sahip olup, bu bölgede çok sayıda şelale, uçurum, kayalık ve doğal engeller bulunmaktadır. Dere ise kısmen donmuş durumda olup bölgede kar kalınlığı 60 santimetre civarındadır. Mevcut durum ilerlemeyi ve arama kurtarma faaliyetlerini önemli ölçüde sınırlamaktadır. Kayıp olan iki dağcıyı arama faaliyetleri montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle insansız hava aracı (drone) ile bu alan esas alınarak yaklaşık 1 kilometre çaplı bir alanda sürdürülmektedir."

Açıklamada, bir Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı, 2 helikopter, 75 JÖH timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 88 sivil arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 216 kurtarma personelinin arama çalışmalarına katıldığı bilgisi verildi.

İŞTE EFE SARP'IN BULUNAN KIRMIZI MONTU1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 7'nci gününde de sürerken, ekipler bugün sabah saatlerinde Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında kırmızı mont buldu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede, dere yatağında bulunan montun içinden de yeşil bere çıktı. Montun ve yeşil berenin Efe Sarp'a ait olduğu belirlenirken, arama ve kurtarma çalışmaları da aynı bölgede yoğunlaştırıldı.

TERMAL DRONE İLE BÖLGE TARANIYOR

1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, 7'nci gününde de devam ederken, ekipler sabah saatlerinde Uludağ'ın kuzeybatısındaki dere yatağında bulduğu mont ve bere üzerine, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Kayıp dağcıların tespit edilebilmesi amacıyla savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirket tarafından ısıya duyarlı, termal ve metalleri algılayabilen bir drone kaldırıldı. Tek seferde 2 kilometrelik alanı tarayabilen drone ile kayıp dağcılar tespit edilmeye çalışılıyor.
9
KUŞ TÜRLERİ / Toy (Otis tarda)
« Son İleti Gönderen: GeZGiN 08 Aralık 2019, 18:29:26 »
Toy (Otis tarda), toygiller (Otididae) familyasından çok ürkek bir kuş türü. Türkiye'nin en büyük kuş türü olan toy, aynı zamanda dünyada en büyük uçabilen kuşlardan biridir.Dış özellikleri
Erkek toyların kanat açıklığı 260 cm uzunluğa, ağırlıkları ise 18 kg'a ulaşabilir. Dişi toylar bu ölçülerin ancak yarısına varırlar ve en fazla 8 kg ağırlığına ulaşırlar.

Toylar kahverengi lekeli, iri bacaklı büyük kuşlardır. Yetişkin erkeklerin tüylerden oluşan bir sakalları vardır.

Dağılımları
Toylar Moğolistan'dan İspanya'ya kadar varan geniş bir coğrafyada yaygın olsalar da, yaşadıkları küçük bölgeler birbirinden kopuk şekildedir. Çoğu ülkelerde soyları çoktan tükenmiştir ve günümüzde bulundukları ülkelerde soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Toy, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de "yolunacak kaz" olarak görülmekte ve eli tüfeklilerin boy hedefi haline gelmektedir.

Günümüzde toy populasyonları şu ülkelerde bulunmaktadır:

Batı alt türü: Otis tarda tardaTercih ettiği alanlar
Toylar yem aramak için özellikle tarlaları ve kırları tercih ederler.

Beslenme
Olgun kuşlar tohum, çekirdek, meyve, ot, böcek ve küçük memeliler ile beslenirler. Yavru toylar böcek ile beslenir.

Tükenme tehlikesi
İriliğinden dolayı gözde ve kolay av olduğu için kaçak avcılık ve habitat kaybı türün yok olma sürecini hızlandıran en önemli etkendir.
10
KUŞ TÜRLERİ / Hubara (Chlamydotis undulata)
« Son İleti Gönderen: GeZGiN 08 Aralık 2019, 18:23:10 »
Hubara, (Chlamydotis undulata), Toygiller (Otidae) familyasına ait bir kuş türüdür. Önceden Asyalı bir alt tür olarak kabul edilen bu kuş şimdi, ayrı bir tür olarak ayrılmıştır. Chlamydotis Macqueenii. Bunlar, Chlamydotis cinsinin tek üyeleridir. İki türün ayıran ada ise Sina Yarımadasıdır.Özellikler
60 cm boyu ve 140 cm kanat açıklığı vardır. Kahverengi boynu ve beyaz bir gövdesi vardır. Boynunun aşağısında siyah bir çizgi vardır. Uçarken, gövdesindeki siyah alanları ve kahverengi kanatlarını gösterirler. Chlamydotis Macqueenii türünden biraz daha küçük ve daha koyu renklidir. Dişi Hubara erkek Hubara'dan daha küçüktür ve gri bir boyuna sahiptir. Diğer toygiller gibi bu tür de boynunu geri çekmiş bir halde yürür.

Davranış
Nerede ise hiç ses çıkarmazlar. Tek seferde 2-3 tane yumurta yumurtlarlar. Hubaralar hepçildir. Tohumlar, böcekler ve diğer küçük canlılar ile beslenirler.

Yayılış
Kanarya Adaları, Kuzey Afrika ve Pakistan'da yaşarlar. Ayrıca genelde çöl ya da diğer verimsiz ve kumlu alanlarda da görülürler. Hubaraların eti çok değerlidir. Arabistan ve Pakistan'da yaygın olarak avlanması nedeniyle, tehlike listesine koyulmuştur. Anadolu'da ise nesli tamamen tükenmiştir.
Sayfa: [1] 2 3 ... 10