Doğa Sporları - DoğaKolik

Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
KUŞ TÜRLERİ / Keten kuşu (Carduelis cannabina)
« Son İleti Gönderen: GeZGiN Bugün, 15:16:21 »
Keten kuşu (Carduelis cannabina), ispinozgiller (Fringillidae) familyasından ötücü bir kuş türü.Özellikleri
Dişinin tüyleri kahverengi zemin üstüne koyu kahverengi çizgili, erkeğin sırtı kızıl kahverengi, üreme mevsiminde tepesi ve göğsü parlak kızıldır. Uzun kuyrukludurlar. 13 cm uzunluğunda olan ve çalılık bölgelerde yaşayan bu kuşlar kışın diğer kuş türleriyle karışık sürüler oluşturarak yem ararken, açık arazide de görülür. Çalılıklara yaptıkları yuvalarına 4-7 yumurta bırakırlar.

Dağılımı ve ötüşü
Erkeğin tatlı bir ötüşü vardır. Tohumla beslenen ketenkuşu Türkiye'nin her bölgesinde yaz kış görülür.
2
KUŞ TÜRLERİ / Kara başlı iskete (Carduelis spinus)
« Son İleti Gönderen: GeZGiN Bugün, 15:13:29 »
Kara başlı iskete (Carduelis spinus), ispinozgiller (Fringillidae) familyasından, yarı göçmen bir ötücü kuş türü. 06.06.2006 tarihli, 4 numaralı Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu kararıyla koruma altına alınmıştır. Türkiye'de avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır.


Erişkin erkek iskete

İsim
Türkçe iskete kelimesi, bu kuşa Rumca'da verilen σκαθί (Eski Yunanca: σκανθίον) adından gelir. Selanik ve Pylaia bölgesinde, karabaşlı iskete Carduelis spinus; σκαθί ya da diminitifi olan σκαθάκι biçimde, fakat diğer bölgelerde λούγαρο diye anılır. Eski Yunanca σκανθίον, ilk olarak Περὶ διαφορᾶς τροφῶν πρὸς Πτολεμαῖον {0751.004} adında, eskiden yanlışlıkla Hippokrates'e atfedilmiş bir tıp kitabının 484. sayfa, 14. satırında serçelerle beraber geçer.

Bilimsel adı, Linnaeus tarafından verilmiştir. Fringilla spinus (Linnaeus, 1758)   şeklinde bir bazyonimi bulunur.

Cardŭēlis, -is. d.: Latince'de yabani kenger otu anlamına gelen carduus sözcüğünden türetilmiş olup "saka" anlamına gelir.

Spīnus, -i. e.: Latince'de, çakal eriği (Prunus spinosa) anlamına gelir.


Dişi kuş

Özellikleri

11-12,5 cm boylarında, ufak kafalı ve kısa çatal kuyrukludur. Koyu renkli kanatlarındaki sarı ya da sarımtırak beyaz kontrastlı motiflerden ve floryalarda olduğu gibi, kuyruk kenarlarının sarı kök bölümünden tanınır; gövde kenarları boyuna koyu beneklerle bezelidir. Sarı ya da sarımtırak beyaz büyük örtü telekleri, kanat açıldığında görünen kanat şeridini oluşturur. Eylül ayından itibaren, erkek kara başlı isketelerin gagaaltı ve takkesi siyahtır; ancak tüyler yeni ise soluk gri zıhlar takke ve gagaaltı karaltısını saklar. Kaş, gerdan ve sağrı, çizgisiz yeşilimtırak sarıdır. Dişilerde takke, yeşilimtırak gridir; sağrı, yeşile çalan sarımtırak beyaz ve belli belirsiz zıhlıdır. Genç kara başlı isketelerin sırtı boz, kafası oldukça soluk tonlarda ve zıhlı olur.

Yaşam ve beslenme
İğneyapraklı ve karışık ormanlarda, özellikle ladin ormanlarında yaşar. Beslenmek için kızılağaç ve huş ağaçlarının ince dallarına konarak, keten kuşları gibi bunların tohum ve kediciklerini yer. Bu yüzden çoğu zaman keten kuşu gruplarıyla beraber gözlemlenirler. Bitki bitlerini, köpüklü ağustos böceklerini, yaprak pirelerini, sivrisinekleri, testereli arıları ve hemiptera türü birçok başka böceği avlarlar. Kendileri ise, çoğu zaman atmacalar için yem teşkil eder.

Yarı göçmen bir kuş olan kara başlı iskete, kışı Orta ve Güney Avrupa'da geçirir, kimi seneler daha kuzey bölgelerde de kalabilir. Kışın, oldukça büyük sürüler halinde toplaşırlar. Hareketli bir kuştur; yuvalama döneminde bile sık yer değiştirir. Ürkek sayılmaz, yuvasını çoğu zaman ladinlerin yüksek dallarına yapar.

Ötüşü
Temas seslenişi: Islıklı, biri pesleşen diğeri tizleşen benzer iki heceden oluşur, tilö ve tlüi; uçuş halindeki kümelerde bunlar birbirine karışırlar. Uçuş ya da beslenme halindeki kuşlar boğuk ve krepitan bir tetete sesi çıkarırlar. Ötüşü: Akışkan bir cıvıltı ve tril dizisiyle taklitlerden oluşur; ara ara bu dizi, uzayan titreşik seslerle bölünür.

Dağılımı
Asya'nın bir bölümü ile Avrupa'da yaşayan bu kuşlar Türkiye'nin yalnız Karadeniz Bölgesi'nde ürer, kışın ve göç sırasındaysa hemen her yerde görülür. Sabit nüfuslar, İskoçya, Batı İrlanda, İskandinavya'nın güney kıyıları, Orta ve Kuzeydoğu Avrupa, Alpler, Pireneler, Balkanlar ve Kafkaslarda görülür. Kışın batıda Fas'a, doğuda İsrail ve Sina Yarımadası'nın kuzeyine kadar kadar yayılırlar.

Nüfus yayılımı, Avrasya topraklarında 10.000.000 km²'lik bir alanı kaplar. Avrupa nüfusları, 20.000.000 ila 36.000.000 birey arasında tahmin edilmektedir (BirdLife International 2004).
3
KUŞ TÜRLERİ / Saka kuşu (Carduelis carduelis)
« Son İleti Gönderen: GeZGiN Bugün, 11:22:19 »
Saka kuşu (Carduelis carduelis), ispinozgiller (Fringillidae) familyasından kafeslerde çok beslenen ötücü bir kuş türü.Özellikleri
Erişkinlerde gaga dibinden gözün arka ucuna kadar yayılan kırmızılığı yalnız gaga ile göz arasındaki koyu esmer bir bant keser. Gözün gerisindeki yanları beyaz, tepe ve boyun yanları siyahtır. Kanatların ortası boyunca, gövdeye doğru sarı renkli geniş bir bant uzanır. Kanatların beyaz lekeli arka kenarları dışında kalan öbür bölümleri siyah, sırt kahverengi, kuyruksokumu beyazımsıdır. Siyah kuyruk tüylerinin uçlarında da beyaz lekeler bulunur. Gençlerde kanat ve kuyruk tüyleri erişkinlerinki gibidir. Ama öbür bölümler grimsi kahverengi ve koyu çizgilidir. Yerli sakaların uzunluğu 12–13 cm, kasım sakalarının (Sibirya sakası olarak da bilinir) uzunluğu 15 cm ve kömürcü sakalarının uzunluğu ise 11 cm civarındadır.

Sakakuşunun adının kökeni ilginçtir. Parlak renkleri, güzel ötüşü ve kafeste kolay beslenebilmesi sebebiyle sakakuşunun çok eski dönemlerden beri kafeste beslendiği bilinmektedir. Doğada sakakuşunun yuva yapmak ya da besin elde etmek için küçük dalları iki ayağı ile tünediği zemine kıstırıp kendine doğru çekebildiği gözlenmektedir. Ortaçağda sakakuşunun bu özelliğinin keşfedildiği ve bunun bir seyir haline getirildiği bilinmektedir. Kafeste beslenen sakanın içme suyu küçük bir kap içine konarak kap tüneğe bağlandıktan sonra kafesin dışına sarkıtılmaktadır. Sakakuşu susayınca doğal yeteneğini kullanarak su kabinin ipini ayaklarıyla çekip kabı tünek hizasına getirmekte ve suyu içmektedir. Bu özelliği sakakuşunun sakalık, yani su satıcılığı mesleğinin adıyla anılmasına yol açmıştır

En iri saka kuşu Carduelis carduelis major/Sibirya sakasıdır.Major sakalar soğuğa en dayanıklı saka türleri olmakla beraber neme en hassas saka türüdür.Türkiye'de görülen, geçim yapan Kasım sakaları olarak bilinen kuşlar C.c.major/Sibirya sakaları değildir.Türkiye'de görülen sakalar batıda C.c.niediecki,doğuda ise C.c.brevirostris alttür sakalardır.

En ufak saka türü ise Carduelis carduelis tschusii ve Carduelis carduelis parva türleridir.Sicilya,Korsika,Elba,Sardunya adalarında görülen ufak yapılı C.c.tschusii türü saka türleri içinde en güzel ötüme sahip olan saka türüdür.

Major sakalara oranla soğuğu sevmeyen bu türler neme karşın majorlere oranla çok daha dirençlidirler.

Yaşam şekli
Güzel ötüşleri ile tanınan bu kuşlar özellikle devedikeni tohumları ile beslenir. Orman kenarlarında ve ağaçlık yerlerde ürer, üreme mevsimleri dışında küçük sürüler halinde dolaşırlar. Meyve bahçeleri parklarda sık görülen kuşlardandır.Bir ağaca kurduğu yuvası yerden 4 ilâ 10 m yüksektedir. Dişi 4-6 yumurta yumurtlar ve bir üreme mevsiminde 2-3, ender olarak 4 kere kuluçkaya yatar.

Dağılımı
Coğrafi dağılımları Avrupa, Asya'nın batısı ve Kuzey Afrika'yı kapsar. Türkiye'nin hemen her yerinde yaz kış görülebilir.

Sınıflandırılması
Bu kuş türü içinde farklı ırklar barındıran iki ana gruba bölünmüştür. Bu iki grup komşu oldukları bölgelerde birbirlerine karıştıkları için ayırt edilebilir bir tüy yapısı olsa da caniceps grubu ayrı bir tür olarak tanınmamıştır.

Carduelis carduelis carduelis grubu.
•   Carduelis carduelis balcanica. Güneydoğu Avrupa.
•   Carduelis carduelis brevirostris. Kırım, Kuzey Kafkasya.
•   Carduelis carduelis brittanica. Britanya Adaları.
•   Carduelis carduelis carduelis. Avrupa anakarasının büyük kısmı, İskandinavya.
•   Carduelis carduelis loudoni. Güney Kafkasya, İran.
•   Carduelis carduelis major. Batı Sibirya.
•   Carduelis carduelis niediecki. Güneybatı Asya, Kuzeydoğu Afrika.
•   Carduelis carduelis parva. Atlantik Adaları, İber Yarımadası, Kuzeybatı Afrika.
•   Carduelis carduelis tschusii. Korsika, Sardunya, Sicilya.

Carduelis carduelis caniceps grubu.
•   Carduelis carduelis caniceps. Orta Asya'nın güneyi.
•   Carduelis carduelis paropanisi. Afganistan'dan Batı Himalayalara ve Tien Shan'a.
•   Carduelis carduelis subulata. Orta Sibirya'nın güneyi

4
KUŞ TÜRLERİ / Florya (Chloris chloris)
« Son İleti Gönderen: GeZGiN Bugün, 11:15:47 »
Florya (Chloris chloris), ispinozgiller (Fringillidae) familyasından ötücü bir kuş türü.Özellikleri
14 cm uzunluğundaki floryaların erkekleri dişilerinden daha iri, renkleri daha göz alıcıdır. Dişi ve genç kuşlar, daha soluktur ve kahverengi tonlar hakimdir. Gagası, kalın ve koni biçimindedir. Ötüşleri de oldukça güzel ve cıvıltılıdır. Erkeğin, "kelebek" gösteri uçuşu vardır.

Üreme ve beslenme
Ağaçlar veya çalılıklarda yuva yapar, 3-8 yumurta bırakır. Üreme mevsimleri dışında gruplar oluşturan fluryaların başlıca besini tohumdur.

Dağılımı
Palearktik bölgede geniş bir dağılım gösteren fluryalar, Anadolu'nun Doğu bölgeleri dışındaki bütün yörelerinde ürer, kışın göç sırasında hemen her yerde çok sayıda görülür. Bu kuş, Avrupa, kuzey Afrika ve güneyde batı Asya boyunca yaygındır.
5
KUŞ TÜRLERİ / Dağ ispinozu (Fringilla montifringilla)
« Son İleti Gönderen: GeZGiN 21 Şubat 2019, 18:47:18 »
Dağ ispinozu (Fringilla montifringilla), ispinozgiller (Fringillidae) familyasından bir ispinoz türü.Özellikleri
Bayağı ispinoz büyüklüğünde bir kuştur. Soluk butlu olup dıştaki kuyruk tüyleri beyazdır. Göğsü turuncu ve karnı beyazımsıdır. Kanatlar beyaz ve turuncu çizgilidir. Erkeklerin dişilerden farklı olarak baş ve sırt kısmı koyu siyahtır. Dişilerde bu bölümler soluk gridir.

Yaşam şekli
Türkiye'de göç sırasında bazı yıllar göç ederken milyonlarcası bir araya gelebilir. İğne yapraklı ve huş ormanlarında ürer. Bir ağaç çatalına kurulan yuva, yosun ve likenlerle süslenir. 4-9 arasında yumurta bırakır. Üreme mevisimi dışında bayağı ispinozla birlikte karışık sürüler oluştururlar. Tohumla beslenirler fakat genç bireyler yaygın bir şekilde böcekle beslenir.
6
KUŞ TÜRLERİ / Bayağı ispinoz (Fringilla coelebs)
« Son İleti Gönderen: GeZGiN 21 Şubat 2019, 18:40:26 »
Bayağı ispinoz (Fringilla coelebs), ispinozgiller (Fringillidae) familyasından ötücü bir kuş türü.Özellikleri
Uzunlukları yaklaşık 15 cm, erkeklerin gaga üstü siyah, tepesi, ense ve boyun yanları mavimsi bozdur. Sırtı pas renginde, kuyruksokumu yeşil, kuyruğunun kenar tüyleri beyaz, kanatları siyah ve beyaz çizgilidir. Dişiler ve yavrular daha soluk, kahverengimsi boz renkleri ile ayırt edilir.

Yaşam şekli
Şakrak ve yüksek perdeden ötüşleriyle tanınan bu kuşlar ormanlarda, bahçe ve parklarda yaşar. Genellikle ağaç çatallarında kurdukları özenli yuvaları yosun likenle gizlenmiştir.

Dağılımı
Avrupa'da en yaygın görülen kuşlardan biridir. Afrika'nın kuzeyine ve Asya'nın orta kesimlerine kadar yayılmış olan bu tür, Türkiye'nin hemen her yerinde rastlanan yerli kuşlar arasındadır.
7
İZMİR / Çamaltı Tuzlası
« Son İleti Gönderen: GeZGiN 21 Şubat 2019, 12:18:32 »
Çamaltı Tuzlası, İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir tuzladır. Gediz Deltası'nda 58 km²'lik alanıyla Türkiye'nin en büyüğüdür. Evliya Çelebi'nin Seyahatnâme adlı eserinde tuzladan "Tuzla-i Melemeniye" olarak bahsedilir. 1863'te İtalyanlar tarafından inşa edilen havuzlar ve tesisler ile tuzlada üretim başlamıştır. 1952'de genişletme çalışmaları yapılmıştır. Çamaltı Tuzlası, 2003 yılı itibarıyla 514.085 ton tuz üretimiyle ülke üretiminin %25'ini karşılamaktadır. TEKEL'in işlettiği tuzla, 2009'da yirmi iki yıllığına özelleştirilmiştir. Ayrıca 205 kuş türünü içinde barındıran İzmir Kuş Cenneti ve Homa Dalyanı da Çamaltı Tuzlası içinde yer alır.
8
KUŞ TÜRLERİ / Ynt: Türkiye'de bulunan kuş türleri
« Son İleti Gönderen: GeZGiN 20 Şubat 2019, 12:27:11 »
Orman tavukları (Tetraoninae) (2 tür)
•   Kara orman tavuğu (Tetrao tetrix) (N)
•   Kafkas kara orman tavuğu (Tetrao mlokosiewiczi) (T)

Guguk kuşları (Cuculiformes)
Guguk kuşugiller (Cuculidae) (2 tür)
•   Tepeli guguk (Clamator glandarius)
•   Bayağı guguk (Cuculus canorus)

Güvercinler (Columbiformes)
Güvercingiller (Columbidae) (8 tür)
•   Kaya güvercini (Columba livia)
•   Gökçe güvercin (Columba oenas)
•   Tahtalı (Columba palumbus)
•   Kumru (Streptopelia decaocta)
•   Üveyik (Streptopelia turtur)
•   Küçük kumru (Streptopelia senegalensis)
•   Büyük üveyik (Streptopelia orientalis) (G)
•   Kap kumrusu (Oena capensis) (G)

Bağırtlaklar (Pteroclidiformes)
Bağırtlakgiller (Pteroclididae) (5 tür)
•   Benekli bağırtlak (Pterocles senegallus) (T)
•   Bayağı bağırtlak (Pterocles orientalis) (T)
•   Kılkuyruk bağırtlak (Pterocles alchata) (T)
•   Kahverengi karınlı bağırtlak (Pterocles exustus) (G)
•   Paçalı bağırtlak (Syrrhaptes paradoxus) (T)

Papağansılar (Psittaciformes)
Papağangiller (Psittacidae) (2 tür)
•   Yeşil papağan (Psittacula krameri) (Y)
•   İskender papağanı (Psittacula eupatria) (Y)

Çoban Aldatanlar (Caprimulgiformes)
Çobanaldatangiller (Caprimulgidae) (1 tür)
•   Çobanaldatan (Caprimulgus europaeus)

Ebabiller, Sağanlar (Apodiformes)
Sağangiller (Apodidae) (4 tür)
•   Ebabil (Apus apus)
•   Boz ebabil (Apus pallidus)
•   Ak karınlı ebabil (Apus melba)
•   Küçük ebabil (Apus affinis)

Kuzgunkuşları (Coraciiformes)
Yalıçapkınıgiller (Alcedinidae) (2 tür)
•   Bayağı yalıçapkını (Alcedo atthis)
•   Alaca yalıçapkını (Ceryle rudis) (T)

Halcyonidae (1 tür)
•   İzmir yalıçapkını (Halcyon smyrnensis)

Arı kuşugiller (Meropidae) (2 tür)
•   Yeşil arı kuşu (Merops persicus) (T)
•   Avrupa arı kuşu (Merops apiaster)

Gökkuzgunugiller (Coraciidae) (2 tür)
•   Gökkuzgun (Coracias garrulus)
•   Hint gökkuzgunu (Coracias benghalensis)

İbibikgiller (Upupidae) (1 tür)
[/u]
•   İbibik (Upupa epops)

Ağaçkakanlar (Piciformes)
Ağaçkakangiller (Picidae) (9 tür)
•   Bayağı boyunburan (Jynx torquilla)
•   Küçük yeşil ağaçkakan (Picus canus)
•   Yeşil ağaçkakan (Picus viridis)
•   Kara ağaçkakan (Dryocopus martius)
•   Göknar ağaçkakanı (Dendrocopos major)
•   Alaca ağaçkakan (Dendrocopos syriacus)
•   Ortanca ağaçkakan (Dendrocopos medius)
•   Ak sırtlı ağaçkakan (Dendrocopos leucotos)
•   Küçük ağaçkakan (Dendrocopos minor)

9
KUŞ TÜRLERİ / Ynt: Türkiye'de bulunan kuş türleri
« Son İleti Gönderen: GeZGiN 20 Şubat 2019, 12:21:34 »
Turnamsılar (Gruiformes)
Yelvegiller (Rallidae) (8 tür)
•   Su kılavuzu (Rallus aquaticus)
•   Benekli sutavuğu (Porzana porzana)
•   Bataklık sutavuğu (Porzana parva)
•   Küçük sutavuğu (Porzana pusilla)
•   Bıldırcın kılavuzu (Crex crex)
•   Saztavuğu (Gallinula chloropus)
•   Sazhorozu (Porphyrio porphyrio)
•   Sakarmeke (Fulica atra)

Turnagiller (Gruidae) (3 tür)
•   Bayağı turna (Grus grus) (T)
•   Ak turna veya Rahibe turnası (Grus leucogeranus) (T)
•   Telli turna (Anthropoides virgo) (T)

Toygiller (Otididae) (3 tür)
•   Mezgeldek (Tetrax tetrax) (T)
•   Hubara (Chlamydotis undulata) (N)
•   Toy (Otis tarda) (T)

Yağmur kuşları, Kıyı kuşları (Charadriiformes)
Poyraz kuşugiller (Haematopodidae) (1 tür)
•   Bayağı poyraz kuşu (Haematopus ostralegus)

Kılıçgagagiller (Recurvirostridae) (2 tür)
•   Bayağı uzunbacak (Himantopus himantopus) (T)
•   Bayağı kılıçgaga (Recurvirostra avosetta) (T)

Kocagözgiller (Burhinidae) (1 tür)
•   Bayağı kocagöz (Burhinus oedicnemus)

Bataklık kırlangıcıgiller (Glareolidae) (3 tür)
•   Çöl koşarı (Cursorius cursor)
•   Bataklık kırlangıcı (Glareola pratincola)
•   Karakanatlı bataklıkkırlangıcı (Glareola nordmanni) (T)

Yağmurcungiller (Charadriidae) (16 tür)
•   Kolyeli küçük yağmurcunu, Halkalı küçük cılıbıt (Charadrius dubius)
•   Kolyeli büyük yağmurcunu, Halkalı cılıbıt (Charadrius hiaticula)
•   Akça cılıbıt (Charadrius alexandrinus)
•   Moğol cılıbıtı (Charadrius mongolus)
•   Büyük cılıbıt, Çöl yağmurcunu (Charadrius leschenaultii)
•   Doğu cılıbıtı, Asya yağmurcunu (Charadrius asiaticus)
•   Dağ cılıbıtı, Dağ yağmucunu (Eudromias morinellus)
•   Küçük altın yağmurcun (Pluvialis fulva) (G)
•   Amerika altın yağmurcunu (Pluvialis dominica) (G)
•   Altın yağmurcun (Pluvialis apricaria)
•   Gümüş yağmurcun (Pluvialis squatarola)
•   Diken kanatlı kız kuşu veya Mahmuzlu kız kuşu (Vanellus spinosus)
•   Kızıl ibikli kız kuşu veya Büyük kız kuşu (Vanellus indicus)
•   Ak kuyruklu kız kuşu (Vanellus leucurus)
•   Sürmeli kız kuşu (Vanellus gregarius) (T)
•   Bayağı kız kuşu (Vanellus vanellus)

Çullukgiller (Scolopacidae) (34 tür)
•   Büyük kum kuşu, Kırmızı göğüslü kum kuşu (Calidris canutus)
•   Ak kum kuşu (Calidris alba)
•   Küçük kum kuşu (Calidris minuta)
•   Sarı bacaklı kum kuşu (Calidris temminckii)
•   Kızıl kum kuşu (Calidris ferrugina)
•   Kara karınlı kum kuşu (Calidris alpina)
•   Ak sokumlu kum kuşu (Calidris fuscicollis) (G)
•   Çizgili kum kuşu (Calidris melanotos) (G)
•   Sürmeli kum kuşu (Limicola falcinellus)
•   Dövüşken kuş (Philomachus pugnax)
•   Küçük su çulluğu (Lymnocryptes minimus)
•   Su çulluğu (Gallinago gallinago) (T)
•   Büyük su çulluğu (Gallinago media) (T)
•   Yalnız bataklık çulluğu (Gallinago solitaria) (G)
•   Çamurçulluğu (Limosa limosa) (T)
•   Kıyı çamur çulluğu (Limosa lapponica)
•   Avrasya çulluğu (Scolopax rusticola)
•   Sürmeli kervan çulluğu (Numenius phaeopus)
•   Küçük kervan çulluğu (Numenius tenuirostris) (T)
•   Bayağı kervan çulluğu (Numenius arquata)
•   Kara kızılbacak (Tringa erythropus)
•   Kızılbacak (Tringa totanus)
•   Bataklık düdükçünü (Tringa stagnatilis)
•   Yeşilbacak (Tringa nabularia)
•   Yeşil düdükçün (Tringa ochropus)
•   Orman düdükçünü (Tringa glareola)
•   Küçük sarıbacak (Tringa flavipes)
•   Dere düdükçünü (Actitis hypoleucos)
•   Benekli düdükçün (Actitis macularia) (G)
•   Bayağı taşçeviren (Arenaria interpres)
•   Sarıbacak (Xenus cinereus)
•   Büyük deniz düdükçünü (Phalaropus tricolor)
•   Deniz düdükçünü (Phalaropus lobatus)
•   Kızıl deniz düdükçünü (Phalaropus fulicarius)

Korsanmartıgiller (Stercorariidae) (4 tür)
•   Kütkuyruklu korsan martı (Stercorarius pomarinus)
•   Kutup korsan martısı (Stercorarius parasiticus)
•   Uzunkuyruklu korsan martı (Stercorarius longicaudus)
•   Büyük korsan martı (Stercorarius skua)

Martıgiller (Laridae) (17 tür)
•   Beyaz gözlü martı (Larus leucophthalmus ) (T)
•   Büyük karabaş martı (Larus ichthyaetus)
•   Akdeniz martısı (Larus melanocephalus)
•   Küçük martı (Larus minutus)
•   Karabaş martı (Larus ridibundus)
•   İnce gagalı martı (Larus genei)
•   Ada martısı (Larus audouinii) (T)
•   Küçük gümüş martı (Larus canus)
•   Kara sırtlı martı (Larus fuscus)
•   Gümüş martı (Larus michahellis)
•   Hazar martısı (Larus cachinnans)
•   Doğu martısı (Larus armenicus)
•   Kutup martısı (Larus hyperboreus)
•   Büyük kara sırtlı martı (Larus marinus)
•   Kuzey gümüş martı (Larus argentatus)
•   Heuglin martısı (Larus heuglini)
•   Kara bacaklı martı (Rissa tridactyla)

Sumrugiller (Sternidae) (10 tür)
•   Gülen sumru (Gelochelidon nilotica)
•   Hazar sumrusu (Sterna caspia)
•   Tepeli sumru (Sterna bengalensis)
•   Kara gagalı sumru (Sterna sandvicensis)
•   Bayağı sumru (Sterna hirundo)
•   Kuzey sumrusu veya Kutup sumrusu (Sterna paradisea)
•   Küçük sumru (Sterna albifrons)
•   Bıyıklı sumru (Chlidonias hybridus)
•   Kara sumru (Chlidonias niger)
•   Ak kanatlı sumru (Chlidonias leucopterus)

Tavuksular (Galliformes)
Sülüngiller (Phasianidae) (8 tür)
•   Bayağı sülün (Phasianus colchicus)
•   Kızıl ayaklı keklik (alectoris rufa)
•   Kınalı keklik (Alectoris chukar)
•   Kaya kekliği veya Taş kekliği (Alectoris graeca)
•   Kum kekliği (Ammoperdix griseogularis)
•   Turaç (Francolinus francolinus)
•   Çil keklik (Perdix perdix)
•   Bayağı bıldırcın (Coturnix coturnix)
•   Ürkeklik (Tetraogallus caspius)

10
KUŞ TÜRLERİ / Ynt: Türkiye'de bulunan kuş türleri
« Son İleti Gönderen: GeZGiN 20 Şubat 2019, 05:56:19 »
Gece yırtıcıları (Strigiformes)
Baykuşgiller (Strigidae) (9 tür)
•   İshak kuşu (Otus scops)
•   Çizgili ishakkuşu (Otus brucei) (T)
•   Bayağı puhu (Bubo bubo)
•   Balık baykuşu (Ketupa zeylonensis) (T)
•   Kukumav (Athene noctua)
•   Alaca baykuş (Strix aluco)
•   Kulaklı orman baykuşu (Asio otus)
•   Kır baykuşu (Asio flammeus)
•   Paçalı baykuş (Aegolius funereus)

Peçeli baykuşgiller (Tytonidae) (1 tür)
•   Bayağı peçeli baykuş (Tyto alba)

Gündüz yırtıcıları (Falconiformes)
Atmacagiller (Accipitridae) (28 tür)
•   Bayağı arı şahini (Pernis apivorus)
•   Tepeli arı şahini (Pernis ptilorhyncus) (G)
•   Ak çaylak (Elanus caeruleus)
•   Kara çaylak (Milvus migrans)
•   Kızıl çaylak (Milvus milvus) (T)
•   Ak kuyruklu kartal veya Bayağı deniz kartalı (Haliaeetus albicilla) (T)
•   Kara kuş (Gypaetus barbatus) (T)
•   Mısır akbabası (Neophron percnopterus) (T)
•   Kızıl akbaba (Gyps fulvus) (T)
•   Kara akbaba (Aegypius monachus) (T)
•   Yılan kartalı (Circaetus gallicus) (T)
•   Saz delicesi, Saz tuygunu veya Kızıl sungur (Circus aeruginosus)
•   Gökçe tuygun veya Gökçe delice (Circus cyaneus)
•   Bozkır tuygunu veya Bozkır delicesi (Circus macrourus) (T)
•   Çayır tuygunu veya Çayır delicesi (Circus pygargus)
•   Çakır kuşu (Accipiter gentilis) (T)
•   Bayağı atmaca (Accipiter nisus) (T)
•   Yoz atmaca veya Yaz atmacası (Accipiter brevipes) (T)
•   Bayağı şahin (Buteo buteo)
•   Kızıl şahin (Buteo rufinus)
•   Paçalı şahin (Buteo lagopus)
•   Küçük orman kartalı (Aquila pomarina)v
•   Büyük orman kartalı (Aquila clanga) (T)v
•   Bozkır kartalı (Aquila nipalensis) (T)v
•   Şah kartal (Aquila heliaca) (T)v
•   Kaya kartalı (Aquila chrysaetos)v
•   Tavşancıl (Aquila fasciata)
•   Küçük kartal (Hieraaetus pennatus)

Balık kartalıgiller (Pandionidae) (1 tür)
•   Balık kartalı (Pandion heliaetus)

Doğangiller (Falconidae) (11 tür)
•   Bıyıklı doğan (Falco biarmicus)
•   Ulu doğan (Falco cherrug) (T)
•   Boz doğan (Falco columbarius)
•   İsli doğan (Falco concolor)
•   Ada doğanı (Falco eleonorae)
•   Küçük kerkenez (Falco naumanni) (T)
•   Kızıl enseli doğan (Falco pelegrinoides) (G)
•   Bayağı doğan veya gök doğan (Falco peregrinus)
•   Delice doğan (Falco subbuteo)
•   Bayağı kerkenez (Falco tinnunculus)
•   Ala doğan (Falco vespertinus) (T)

Tüp burunlu kuşlar, Fırtına kuşları (Procellariiformes)
Yelkovangiller (Procellariidae) (2 tür)
•   Yelkovan (Puffinus yelkouan)
•   Boz yelkovan (Calonectris diomedea)

Fırtına kuşugiller (Hydrobatidae) (1 tür)
•   Fırtına kuşu (Hydrobates pelagicus)

Dalgıçkuşları (Gaviiformes)
Dalgıç kuşugiller (Gaviidae) (3 tür)
•   Kızıl gerdanlı dalgıç (Gavia stellata)
•   Kara gerdanlı dalgıç (Gavia arctica)
•   Buz dalgıcı (Gavia immer)

Batağanlar (Podicipediformes)
Batağangiller (Podicipedidae) (5 tür)
•   Küçük batağan (Tachybaptus ruficollis)
•   Bahri (Podiceps cristatus)
•   Kızıl boyunlu batağan (Podiceps grisegena)
•   Kulaklı batağan (Podiceps auritus)
•   Kara boyunlu batağan (Podiceps nigricollis)

Kürek ayaklılar, Pelikanlar (Pelecaniformes)
Tropikkuşları (Phaethontidae) (1 tür)
•   Ak kuyruklu tropik kuşu (Phaethon lepturus) (G)

Sümsük kuşugiller (Sulidae) (1 tür)
•   Sümsük kuşu (Morus bassanus)

Karabatakgiller (Phalacrocoracidae) (3 tür)
•   Büyük karabatak (Phalacrocorax carbo)
•   Tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis)
•   Küçük karabatak (Phalacrocorax pygmeus)

Yılanboyungiller (Anhingidae) (1 tür)
•   Yılanboyun (Anhinga melanogaster) (N)

Pelikangiller (Pelecanidae) (2 tür)
•   Ak pelikan (Pelecanus onocrotalus)
•   Tepeli pelikan veya Dalmaçya pelikanı (Pelecanus crispus) (T)

Leyleksiler (Ciconiiformes)
Balıkçılgiller (Ardeidae) (10 tür)
•   Bayağı balaban (Botaurus stellaris)
•   Küçük balaban (Ixobrychus minutus)
•   Gece balıkçılı (Nycticorax nycticorax)
•   Alaca balıkçıl (Ardeola ralloides)
•   Sığır balıkçılı (Bubulcus ibis)
•   Küçük ak balıkçıl (Egretta garzetta)
•   Büyük ak balıkçıl (Ardea alba)
•   Gri balıkçıl veya Kül rengi balıkçıl (Ardea cinerea)
•   Erguvani balıkçıl (Ardea purpurea)
•   Yeşil sırtlı balıkçıl (Butorides striata)

Leylekgiller (Ciconiidae) (3 tür)
•   Sarı gagalı leylek (Mycteria ibis)
•   Kara leylek (Ciconia nigra)
•   Leylek (Ciconia ciconia)

Aynakgiller (Threskiornithidae) (3 tür)
•   Bayağı aynak veya Çeltikçi (Plegadis falcinellus)
•   Kelaynak (Geronticus eremita) (T)
•   Bayağı kaşıkçı (Platalea leucorodia) (T)

Flamingolar (Phoenicopteriformes)
Flamingogiller (Phoenicopteridae) (2 tür)
•   Büyük flamingo (Phoenicopterus ruber) (T)
•   Küçük flamingo (Phoenicopterus minor) (G)

Kazsılar (Anseriformes)
Ördekgiller (Anatidae) (40 tür)
•   Sessiz kuğu (Cygnus olor)
•   Küçük kuğu (Cygnus columbianus)
•   Ötücü kuğu (Cygnus cygnus)
•   Tarla kazı (Anser fabalis)
•   Sakarca (Anser albifrons)
•   Küçük sakarca (Anser erythropus) (T)
•   Boz kaz (Anser anser)
•   Küçük tarla kazı (Anser brachyrhynchus)
•   Ak yanaklı kaz (Branta leucopsis)
•   Yosun kazı (Branta bernicla)
•   Sibirya kazı (Branta ruficollis) (T)
•   Kanada kazı (Branta canadensis) (G)
•   Mısır kazı (Alopochen aegyptiacus) (G)
•   Angut (Tadorna ferruginea)
•   Suna (Tadorna tadorna)
•   Fiyu (Anas penelope)
•   Boz ördek (Anas strepera)
•   Çamurcun (Anas crecca)
•   Yeşilbaş (Anas plathyrnchos)
•   Kılkuyruk (Anas acuta)
•   Büyük çamurcun (Anas falcata) (G)
•   Çıkrıkçın (Anas querquedula)
•   Bayağı kaşıkgaga (Anas clypeata)
•   Yaz ördeği (Marmaronetta angustirostris)
•   Macar ördeği (Netta rufina)
•   Elmabaş patka (Aythya ferina)
•   Pasbaş patka (Aythya nyroca)
•   Tepeli patka (Aythya fuligula)
•   Karabaş patka (Aythya marila)
•   Pufla kazı (Somateria mollissima)
•   Telkuyruk (Clangula hyemalis)
•   Bayağı kara ördek (Melanitta nigra)
•   Kadife ördek (Melanitta fusca)
•   Ak kanatlı kara ördek (Melanitta deglandi)
•   Altıngöz (Bucephala clangula)
•   Sütlabi (Mergellus albellus)
•   Tarakdiş (Mergus serrator)
•   Büyük tarakdiş (Mergus merganser)
•   Kara başlı dikkuyruk (Oxyura jamaicensis)
•   Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) (T)Sayfa: [1] 2 3 ... 10